Gen Tedavisi

Bize Ulaşın

+90 545 282 82 00

E-Bülten

 

Gen, belli bir molekül üretimi için gereken yönergeleri içeren ve DNA’nın bölümlerinden her birini oluşturan bir kalıtım birimidir. Popüler kullanımda gen sözcüğü, “ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taşıyan biyolojik birim” anlamında kullanılır.
 
Bütün memelilerin hücrelerinde, çekirdek dediğimiz bir yapı vardır. Hücre ikiye bölünürken bilgilerini yeni hücrelere aktarma işlemi çekirdeğin bölünmesiyle başlar. Önce çekirdek bölünür. Çekirdeği, hücrenin beyni gibi düşünebiliriz. Hücre içerisinde gerçekleşen bütün metabolik etkinlikler, çekirdekten gelen direktifler yoluyla olur. Bu direktiflerin kaynağı ise, genlerdir.

 

 

Genler içerdikleri şifreler aracılığıyla bedenimizde gerçekleşen her türlü olayı uzaktan kumanda sistemi sayılabilecek bir duyarlılıkla kontrol ederler. Bazı genler vücuda gerekli kimyasal yapıların ortaya çıkmasını sağlarken bazı genler diğer genler üzerinde düzenleyici olarak şifrelenmiştir. Genetik-Epigenetik bozukluklar, genlerde ve kromozomlarda görülen mutasyon ve anomaliler sonucu ortaya çıkar. Örneğin kanser hücresi organizmada sonradan oluşan ilerlemiş bir hücre mutasyonudur. Yaşarken maruz kaldığımız tekrarlayan bedensel ve ruhsal toksinler, var olan genetik yatkınlıkların ortaya çıkışını kolaylaştırır; çünkü DNA tamir mekanizmalarının eski mükemmellikte çalışmasını dolaylı olarak bozarlar.
 
Genetik hastalıklar ve epigenetik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar günümüzün ciddi ve yaygın sağlık sorunlarından biridir. İnsanlarda aileden gelen patolojik bozuklukların sayısı da her yıl artmaktadır. Bu yönüyle gen sağlığı sadece bizim açımızdan değil bizden gelen nesillerin sağlığı bakımından da önemlidir .
 

GEN TEDAVİSİ

Eksik ya da hatalı protein üretimine neden olan gene sahip hücreye normal gen yerleştirme yöntemine gen tedavisi denir. Çok yakın zamanlara kadar genetik hastalıklar iyileşmeyen hastalıklardan sayılırdı. Son yıllarda hızlı bir ilerleme içerisinde bulunan gen mühendisliği ile gen tedavisinde önemli gelişmeler sağlandı. Gen tedavisinde kök hücrelerden de yararlanılmaktadır. Kök hücrelerin en büyük avantajı, kendilerini ihtiyaca binaen sürekli olarak yenileyebilmeleridir. Böylece, programlanmış olan diğer hücrelerin defalarca hastaya verilmesi yerine kök hücrelerinin bir kez verilmesi yeterli olmaktadır. Gen tedavisinde sağlıklı geni ilgili noktaya monte etmek ve gen hasarlarını onarmak için bir kaç yöntem kullanılır. Bunlar; Eşey Hücresi Gen Tedavisi, Somatik Hücre Gen Tedavisi ve Kanser Gen Tedavisi gibi kategorik başlıklar altında yapılan; insersiyon, yer değişimi, onarım ve gen eklemesi gibi yöntemlerdir. Gen tedavisinde hedef, hasta hücredeki veya organdaki bozukluğu hücrenin genetik yapısını olması gereken forma getirerek düzeltmektir.
 
Gen sağlığı, Infinity Regenerative Clinic Sağlık Yönetimi Sistemi’nin önemle üzerinde yoğunlaştığı bir alandır. Hastalık kötü mutasyondur. Böyle bir mutasyonun mutlaka ters mutasyonu da olmalıdır. Bu olay organizmanın doğal onarılma mekanizmasının kendisidir. Gerçek tedavi, hücrelerin kendini onarıp yenilediği sürece devam eder. Bu periyot ise toplumda algılandığı gibi o kadar da kısa bir süre değildir. Genetik hastalıklar dahil hastalık türü ne olursa olsun iyileşme bedenin her türlü negatif etkenlerden arındırılması ile başlar, savunma ve doğal onarılma sistemlerinin kuvvetlendirilmesi ile devam eder. Genlerin, doğal ve kesin olan kendini yenileme ve onarma kuralları yeniden aktive edilerek yaşam süresi uzatılabilir.

 

 

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ