Infinity Regenerative Clinic
IRC Logo

Infinity Regenerative Clinic
Infiniter Yolculuğu

Infinity Regenerative Clinic’ten içeri adımını atan her birey, artık bir Infiniter olmuş demektir. Bundan sonra, sağlıklı olma halinin yaşam boyu korunmasının hedefleneceği bir süreç başlamış olur. Bu süreç; Infiniter Yolculuğu olarak adlandırılmaktadır ve şu aşamaları kapsamaktadır:

1. Adım: TTK
TTK (Tetkik Tarama Konsültasyon); ileri teknolojik cihaz ve ekipmanlar ile vücudun baştan aşağı tarandığı, kişinin genel sağlık haritasının çıkarıldığı ve bu sayede var olan ya da ileride oluşabilecek hastalıkların tespit edilip önlemlerinin alındığı çok gelişmiş bir tarama sistemdir. Klasik check-up uygulamalarından çok daha kapsamlıdır.

a. Yüksek Teknoloji Frekans Taraması: Hücre, doku, organ, sistem ve sistemler arası işleyişin mevcut durumu hakkında detaylı analiz
b. Tanita: Vücut kitle indeksi, bedenin kemik, yağ ve kas oranları hakkında kişisel detaylı analizi
c. Visia: Cildin sekiz katmanlı detaylı analizi
d. Ultrason: Damarlar, karaciğer, böbrek üstü bezleri ve tiroit gibi organların ayrıntılı bir biçimde incelenmesi
e. Genetik Test: İhtiyaç halinde hastalıklara yatkınlıkların ve gıdalara olan alerjilerin detaylıca incelenip saptanması
f. Hemogram ve Canlı Kan Analizi: Bedenin anlık olarak durum değerlendirmesinin yapılması
g. Konsültasyon: Elde edilen tüm verilerin, multidisipliner hekim iş birliği ile değerlendirilmesi ve bu doğrultuda bir tedavi protokolünün oluşturulması

2. Adım: Rejeneratif Tedavi Süreci

a. Vücutta oluşmuş olan hasarların, hücre, doku, organ, sistem ve sistemler arası işleyişin klinik içi uygulamalar ve kürler ile stabil hale getirilmesi
b. Kişiye özel, yeni bir beslenme düzeninin oluşturulması
c. Nöral terapi ve fizyoterapi uygulamaları ile fiziksel durumun optimize edilmesi

3. Adım: Rejuvenasyon (Yenilenme) Tedavi Süreci

a. Rejeneratif tedavi sürecinden sonra rejuvenasyon tedavi süreci devreye girer.
b. Bu aşamada, normalden daha hızlı yaşlanan hücre, doku, organ, sistem ve sistemler arası işleyiş yenilenir; yeniden yapılandırma başlatılır.
  i. Telomeraz enzimi aktivasyonu optimize edilir.
  ii. Kök hücre kalitesi artırılır.
  iii. Kan kalitesi maksimize edilir.
  iv. Oksidatif stresin ortadan kalkması için;
    • Rejeneratif (yenileyici) ve preventive (önleyici) kürler,
    • Ozon terapisi,
    • IV kürleri,
    • Lenf drenaj seansları,
    • Medikal beslenme uygulanır.

4. Adım: Preventive (Önleyici ve Koruyucu) Tedavi Süreci

a. Infiniter Yolculuğunun son ve rutin aşamasıdır.
b. Kişi, senede bir defa (ya da ihtiyaç duyduğu her zaman) TTK sürecini yenileyerek uzun, sağlıklı ve genç bir yaşam için ihtiyaç duyduğu tüm koruyucu ve önleyici tedavileri alabilir. Bu sürecin IV uygulamaları, medikal beslenme ve OTC ürünleri ile desteklenmesi önerilmektedir.

Talep Oluştur

En kısa sürede sizlerle iletişime geçeceğiz.