Kök Hücre Tedavisi

Bize Ulaşın

+90 545 282 82 00

E-Bülten

İnsan bedeninde yüzlerce farklı tip hücre bulunur. Bu hücreler organizmamızın sağlıklı çalışmasından  sorumludur. Örneğin kalbimizin atmasını, beynimizin düşünmesini, böbreklerimizin kanı filtrelemesini, derimizin yenilenmesini ve bunun gibi birçok işlevi yerine getirirler.  Kök hücreler, doku ve organlarda bulunan ve yeni hücre yapan hücrelerdir. Hasar gören dokularımızı onarmak ve rutin olarak ölen diğer hücrelerin yerine yenilerini yapmakla görevlidirler. Kök hücrelerin eşsiz görevi tüm bu farklı tip hücreleri yapmaktır. Kök hücreler yeni hücrelerin tedarikçileridirler.
 

 

Kök hücreler bölündüğünde, yeni bir kök hücreye ya da diğer hücre tiplerine farklılaşabilirler. Örneğin, derideki kök hücreler daha fazla deri kök hücresi yapabilir ya da melanin pigmenti yapmak gibi kendi özgün işlevleri olan diğer deri hücrelerine farklılaşabilirler. Neredeyse her dokunun kendi içinde bir yedek parça deposu olarak barındırdığı kök hücreler, en çok kordon kanı, kemik iliği ve yağ dokusunda bulunur.
 
Kendini çoğaltabilme yeteneği ile kök hücreler, kendi şeklinden başka şekil ve fonksiyonu olan hücrelere dönüşebilme kapasitesi ile normal hücrelerden ayrılırlar.Kök hücre konusunda bilinmesi gereken en önemli nokta, kök hücrenin insan bedeninde bulunan bütün hücre, doku ve organlara dönüşebilme yeteneği sayesinde gerektiğinde vücut fonksiyonlarının devamı için yaşamsal bir görevi yerine getirmesidir.

Yaralandığımızda veya hastalandığımızda, hücrelerimiz de yaralanır veya ölürler. Bu gibi durumlarda, kök hücreler kendiliğinden etkinleşirler.
 
Kök hücreler aktifleşip kan dolaşımına geçerek hasarlı doku ve organa ulaşır ve onarır. Kök hücreler, adeta vücudumuzda taşıdığımız mikroskobik doktor ordusu gibidir. Kök hücreler, günümüzde gittikçe önem kazanan rejeneratif (yenileyici) tıp alanında kullanılan en önemli ajandır.
 
Özetle; kök hücre, değişik hücre tiplerine farklılaşabilen ve daha fazla kök hücre üretmek için kendini yenileme yeteneğine sahip olan, bütün çok hücreli canlıların doku ve organlarını oluşturan ana hücre türleridir. Bir kök hücrenin pratikteki önemi işlevselliğidir.
 

KÖK HÜCRELERİN ÖZELLİKLERİ

Kök hücre deyimi, bir ömür boyu dokuları yenileme yeteneğine sahip hücreyi tanımlar. Bu durumda, bir kök hücre, yetkinliğini gösterir şekilde yeni kan hücrelerini ve uzun vadede bağışıklık hücrelerini üretebilme yeteneğine sahiptir. Erişkin kök hücreler insan vücudunda bulunan birçok dokudan elde edilebilir ve embriyolojik kaynaklı olanlarla birlikte ortak özellikleri şunlardır:
 
1. Kendiliğinden uygun bir büyüme ortamına yerleşebilirler,
 
2. Çoğalma yetenekleri vardır,
 
3. Başka tür hücrelere farklılaşıp bu türün devamı niteliğinde türler ür etebilirler,
 
4. Kendilerini yenileyebilir ve kendi hücre topluluğunun devamlılığını sağlayabilirler,
 
5. Bedenin herhangi bir yerindeki hasar da bu dokuyu onarabilir ve onu yeniden işlevsel hale getir ebilirler.
 
Bedenimizde bulunan, henüz farklılaşmamış olan kök hücreler; sınırsız bölünebilme, kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptirler. Kök hücreler, nerede bir zedelenme veya onarım ihtiyacı varsa, oraya giderek gereken hücre tipine dönüşür ve hasarı onarırlar. Kalp krizi geçiren bir kişide kalbe, karaciğer hasar gördüğünde karaciğere ya da kemik yaralanmalarında kırık hattına giderek gerekli onarımı yaparlar.

KÖK HÜCRELERİN SAYISINI ARTTIRMAK

 
Hangi tip hücre ve dokuya ihtiyaç varsa ona dönüşürler. Vücutta en fazla olduğu zaman anne karnındaki bebeklik dönemidir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte sayıları azalır. Nitekim yaşlanmayla beraber doku ve organ iyileşmelerinin daha yavaş ve güç olduğu da bilinen bir gerçektir.
 
 
Kök hücreler muazzam potansiyele sahiptir ve muhtemelen önümüzdeki yüzyıl boyunca tıbbi yöntemlerde giderek önemi artan bir rolü olacaktır. Aslında yaşlanma dediğimiz süreç de zaten kök hücre sayısının giderek azalmasına bağlı olarak bedenin kendisini yenileme yeteneğinin kaybolması ile ilişkilidir. Kök hücrelerinin artışı çoğalımı sağlandığında bir insanın ömrü 15–25 yıl arası uzatılabilir.
 
 
Bu arada şu hususu belirtmekte yarar vardır; Infinity Regenerative Clinic ile bedeninizdeki kök hücrelerin sayısının artırılmasından söz ederken, bölgesel, kısa ömürlü ve girişimsel teknikler gerektiren kök hücre tedavileri kastedilmez. Buradaki yaklaşımımız, iç ve dış organlar dahil bedenin bütününde kök hücre sayısını, doğal yöntemlerle, kalıcı olarak ve gençleşmeye hizmet edecek şekilde artırmaktır. Tıpkı bedenin doğal süreçte kendisinin yaptığı gibi bir yol izlenir . Infinity Regenerative Clinic programlarıyla, bedeninizde kök hücre yenilenmesi ve çoğaltımı ile gençleşme, en çok odaklandığımız konulardan biridir.
 

 

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ