Infinity Regenerative Clinic
IRC Logo

Infinity Regenerative Clinic
Mindfulness

Bilinçli farkındalık olarak da bilinen mindfulness; en temel manası ile farkındalık becerisinin artırılıp geliştirilmesine katkı sağlayan, anda kalabilmeyi ve yaşamın sunduğu deneyim her ne ise onu nezaketle, yargılamadan karşılayabilmeyi kişiye öğreten, sonu olmayan; başından itibaren tüm yaşama yayılıp dahil olan bir sürecin adıdır.

Daha iyi bir yaşam “daha iyi bir ben” ile mümkündür. Çağın ve kişisel yaşamın olağan zorluklarının yanı sıra, zihnin üretmeye son derece meyilli olduğu stres; ruh ve beraberinde beden sağlığı üzerinde ciddi tahribatlara neden olur. Mindfulness ise bu stres ile başa çıkabilmeyi, zihinsel açıdan çok daha iyi bakıp görebilmeyi, doğru alışkanlıkları kazanabilmeyi ve huzurun içerisinde bulunabilmeyi kişiye öğretir.

Ruh ve beden sağlığının birlikteliği, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımını, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil; aynı anda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olması, olarak yapmaktadır. Yapılan birçok nörobilimsel çalışma gösteriyor ki; tarihi asırlar öncesine dayanan mindfulness (bilinçli farkındalık) egzersizleri, ruh ve beden sağlığına pek çok olumlu etki sağlıyor. Bu becerilerin kazanımı, beynin fonksiyonlarının dahi yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunuyor.

Bilinen diğer faydaları:
• Verimliliği artırır.
• Yaratıcılığı geliştirir.
• Karar alma becerisini güçlendirir.
• İletişimi ve ilişkileri olumlu yönde etkiler.
• Kişinin, kendini çok daha huzurlu ve mutlu hissetmesini sağlar.
• Tüm bu etkileri ile bağışıklık sisteminin de optimize edilmesine de katkıda bulunur.

Ancak, bu faydaların yalnızca biliniyor oluşu; kazanım için yeterli değildir. Bireysel seanslar veya grup programları dahilinde gerçekleştirilecek pratikler ile kişilerin, iç ve dış dünyaları hakkında daha fazla farkındalık sahibi olabilmeleri ve böylece ruh sağlıklarına katkıda bulunabilmeleri mümkündür.

1. Bireysel Seanslar


Nefes ve mindfulness pratikleri ile duygu ve davranışları değiştirmek, duyguların kişilere sorun yaratan yanlarını dönüştürmek; rahatlama teknikleri aracılığıyla stresin olumsuz etkilerini azaltmak mümkün. Ancak, her çözüm kişiye özeldir ve kişinin yaşam karşısında kazanmak isteyeceği veya gereksinim duyduğu alışkanlıklar değişkendir. Ön görüşmede yapılan değerlendirmeyle danışanların ihtiyaçları tespit edilir, bütünsel ve kişiye özel yaklaşımla sorunlar üzerinde çalışma metodolojisi ve takvimi belirlenir.

2. Grup ve Bireysel Atölye Programı


Program içerisindeki konu ve kazanımlar:

Mindfulness (Odaklanma ve Farkındalık)
• Anlık duygusal tepkileri ve kişiyi sarsan duygusal iniş çıkışları dengelemek, beynin yönetici modunu daha etkin hale getirmek
• Daha net bir zihinle daha sağlıklı kararlar almak, düşünceler tarafından savrulmamak
• Stres ve kaygıdan kaynaklanan fiziksel sorunları azaltıp bağışıklığı, hafızayı ve beden direncini artırmak
• İçsel ve dışsal çatışmaları daha doğru yönetmek

Alışkanlık Tasarımı
• Alışkanlık bilimi çerçevesinde alışkanlık döngüsünü tanımak
• Yeni bir alışkanlığın nasıl tasarlanması gerektiğini öğrenmek
• İrade kasını güçlendirmek
• Başlamak ve sürdürmek için strateji ve uygulamalar

Nefes
• Sağlıklı ruh ve beden için doğru nefes alıp vermek
• Temel nefes egzersizleri ile diyafram, kaburga ve burun nefesini geliştirmek
• Sağlığa zararlı olan sık nefes alıp verme alışkanlığından kurtulmak
• Yararlı nefes teknikleri (zayıflama, uyku, rahatlama, gevşeme)

Daha İyi Uyku
• Uyku biliminin söyledikleri
• Uyku problemlerini gidermek için strateji ve teknikler
• Uyku öncesi stresle baş etmek
• Derin gevşeme teknikleri

Mindful Yaşam ve Beslenme
• Bedenimizle ilişkimizde farkındalık ne işe yarar?
• Gündelik yaşamın içinde mindfulness
• Mindful yeme alışkanlığı ne sağlar ve nasıl kazanılır?

Öz Şefkat Çalışmaları ile Stres Azaltma
• Zor duygularla daha kolay başa çıkmak
• Nezaketle kendini motive edebilmeyi öğrenmek
• Yaşamdan tat alma ve kendini takdir etme kapasitesini artırmak
• Yaşama ve değerlere uyumlu olmak

Talep Oluştur

En kısa sürede sizlerle iletişime geçeceğiz.