Infinity Regenerative Clinic
IRC Logo

Infinity Regenerative Clinic
Uzun Yaşam Kodları

İnsan vücudunun en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendini yenileme ve onarma mekanizmasıdır. Birbirini tamamlayıcı ve destekleyici 8 temel faktörü bulunan bu mekanizmanın düzgün çalışabilmesi, uzun ve sağlıklı bir hayat için büyük önem arz etmektedir.

1. Kök Hücre
Kök hücreler, hasar gören dokuları onarmak ve ölen diğer hücrelerin yerine yenilerini yapmakla görevlidirler. Kök hücre tedavisi ile tüm doku ve organlarda bulunan kök hücre sayısı artırılır. Böylece beden yenilenip daha sağlıklı olurken, erken yaşlanmanın da önüne geçilir.

2. DNA
DNA, tüm organizmaların canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşır, yaşamsal faaliyetlerin yönetilmesini sağlar. DNA tedavisi ile hasarlı DNA’lar onarılarak hastalıklar kaynağında tedavi edilir. Böylece sağlıklı ve uzun bir yaşamın kapıları aralanmış olur.

3. Gen
Genler, içerdikleri şifreler aracılığıyla bedende gerçekleşen her türlü olayı uzaktan kumanda sistemi sayılabilecek bir duyarlılıkla denetler. Gen tedavisi ile hücrenin genetik yapısında görülen mutasyon ve anomaliler düzeltilir, hücrelerin yenilenmesi sağlanır.

4. Telomer & Telomeraz
Telomer; DNA sarmalının ucunda bulunur ve kromozomları korur. Ayrıca DNA’nın düzgün bölünerek yenilenmesini sağlar. Telomer tedavisi ile telomeraz enziminin üretimi artırılır, yaşlandıkça kısalan telomer boyu korunarak hücre yaşlanmasının önüne geçilir.

5. Kalp & Damar Sistemi
Infinity Regenerative Clinic, sahip olduğu farklı bakış açısı ile kalp – damar sağlığına dinamizm aşılar. Kardiyovasküler sistemin ritmik çalışma yapısının desteklenmesi, doku ve hücrelerdeki canlılığın yenilenme hızını artırır. Böylece uzun bir yaşama zemin hazırlanır.

6. Kan Kalitesi
Infinity Regenerative Clinic; uyguladığı programlar ile kanın kalitesini artırır, içeriğini zenginleştirir. Böylece bedensel yenilenme sağlanır, olası birçok hastalığın oluşumu engellenir. Kanın fizyolojisine gereken önemin verilmesi, sağlıklı ve uzun bir yaşama olanak tanır.

7. Vitaminler & Mineraller
Infinity Regenerative Clinic, intravenöz terapiler ile gençliğin korunmasına katkıda bulunur, uzun bir yaşam için benzersiz çözümler sunar. İntravenöz terapi; beden için hayati önem taşıyan vitamin, mineral ve amino asitlerin iyileşme süreci içerisinde, hücresel seviyede en etkin biçimde kullanılmasına olanak sağlar.

8. Antioksidan Kapasite & Oksidatif Stres
Infinity Regenerative Clinic, kişiye özel proaktif ve koruyucu uygulamaları ile antioksidan savunma sistemini destekler, daha sağlıklı ve uzun bir yaşam için gereken tedavileri sunar. İlgili test sonuçlarına göre risk faktörlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Talep Oluştur

En kısa sürede sizlerle iletişime geçeceğiz.